AMT  Tillverkningen sker i Finland och båtar finns i ett antal olika modeller styrpulpet, DC, HT, Pilothouse mm. Se även AMT´s hemsida
Terhi  Tillverkningen sker i Finland och har allt ifrån släpjolle till styrpulpet 4,75 m. Se även Terhis hemsida
Faster  Aluminiumbåtar som tillverkas i Finland och har båtar ifrån 4,6 meter och uppåt. Fasters hemsida
Gummibåtar  Gummibåtar – Suzukis egna gummibåtsmärke Suzumars hemsida.